BULAN SYAWAL MENJADI MOMEN PENINGKATAN KUALITAS KEBERAGAMAAN

syawalan 1438 h perpustakaan uin sunan kalijaga

BULAN SYAWAL MENJADI MOMEN PENINGKATAN KUALITAS KEBERAGAMAAN

Bulan syawal merupakan momen peningkatan ketaqwaan, kesabaran, dan kedisiplinan. Selain itu bulan syawal juga merupakan momen peningkatan kualitas keberagamaan dengan meningkatnya kesadaran yang tinggi tetang fungsi agama. Fungsi agama Islam yang pertama yaitu sebagai hudallinnas, dalam rangka membina akhlaqul Karimah habumminalloh dan hablumminannas. Kedua, agama adalah jalan keselamatan dan kedamaian. Agama tidak mengajarkan permusuhan dan peperangan. Timbulnya perang antarumat agama pada masa lalu merupakan suatu kesalahan sejarah, karena adanya ketidakpahaman tentang hakekat agama. Ketiga, agama berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Keempat, agama Islam mengajarkan moderasi, yaitu memperhatikan akal dan wahyu, dunia dan akhirat.

Pemahaman tentang fungsi agama ini sangat penting bagi setiap individu agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai pemikiran yang mengarah kepada memecah belah persatuan bangsa dan tindak kekerasan kepada penganut agama atau keyakinan lain. Demikian uraian hikmah syawalan yang disampaikan oleh Dr. Phil. Sahiron, P.hd. dalam acara syawalan Keluarga Besar Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Acara syawalan yang berlangsung di ruang teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijga tersebut dihadiri pula oleh para pustakawan yang telah purnatugas serta mahasiswa parttime perpustakaan. Acara syawalan diakhiri dengan doa dipimpin oleh Bapak Nashuddin dan diakhiri dengan berjabat tangan.

Share this post

Leave a Reply