Dialog Masalah Profesi Pustakawan Bersama Blasius Sudarsono

Dialog Masalah Profesi Pustakawan Bersama Blasius Sudarsono

 

Pada tanggal 5 Oktober 2011 bertempat di ruang teatrikal perpustakaan UIN Sunan Kalijaga diselenggarakan acara dialog bersama salah seorang pustakawan senior LIPI Bapak Blasius Sudarsono. Acara tersebut dihadiri oleh para pustakawan, calon pustakawan dan staf pengajar dari Fakultas Adab Jurusan Ilmu Perpustakaan. Dalam dialog tersebut Bapak Blasius menekankan pentingnya para pustakawan khususnya pustakawan perguruan tinggi untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan dengan sebaik-baiknya secara profesional tanpa melupakan untuk selalu memperhatikan kepentingan dirinya sendiri yang berkaitan dengan masalah kenaikan pangkat dan jabatannya. Berkaitan dengan masalah kenaikan pangkat dan jabatan pustakawan, Bapak Blasius menghimbau pustakawan untuk lebih cermat dalam memilih butir-butir kegiatan yang memiliki kum tinggi, atau lebih kreatif dalam menjabarkan butir-butir kegiatan untuk penyusunan DUPAK sehingga proses kenaikan pangkat dan jabatannya dapat berjalan dengan lancar.

Share this post

Leave a Reply